Bezrobotność

Eurostat. Marcowa stopa bezrobocia wyniosła 6,2 proc. 

Stopa bezrobocia BAEL, którą publikuje europejski urząd statystyczny (Eurostat), wyniosła w marcu 6,2 proc. dla Unii Europejskiej i 6,8 proc. dla strefy euro. W obu przypadkach jest ona niżej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do lutego. W porównania do marca 2021 r. poprawa jest bardziej widoczna: wtedy w UE stopa bezrobocia wynosiła jeszcze 7,5 proc., a w strefie euro 8,2 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w całej UE bez pracy było w marcu 13,374 mln osób i 11,274 mln w strefie euro. W porównaniu do lutego 2022 r. wielkość ta zmniejszyła się o odpowiednio 85 tys. i 76 tys. osób. W ujęciu rocznym spadek bezrobotnych wyniósł 2,359 mln dla UE i 1,931 mln dla strefy euro.

Wciąż spada bezrobocie wśród młodych. Jest ono jednak wyraźnie wyższe niż średni wskaźnik. W marcu bez pracy pozostało 13,9 proc. młodych – tyle samo w spojrzeniu na całą UE jak i w strefie euro.

Z najwyższą stopą bezrobocia mierzy się Hiszpania (13,5 proc.) i Grecja (12,9 proc.). W obu przypadkach wskaźnik wzrósł w ujęciu miesiąc do miesiąca. We Francji wskaźnik BAEL wyniósł 7,4 proc., we Włoszech 8,3 proc.

Najniższe bezrobocie mają Czechy (2,3 proc.), Niemcy (2,9 proc.), Polska i Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w marcu 3 proc.

Według metodologii krajowej, którą podaje Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie na Wisłą w marcu wyniosło 5,4 proc. w porównaniu do 5,5 proc. w lutym.

Źródło: oprac. za interia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

4 maja 2022