Seniorzy

Dębica. „Sąsiedzka pomoc” – nowy projekt MOPS

„Sąsiedzka pomoc” – to nowy projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Łączy tych którzy potrzebują wsparcia z tymi, którzy mogą i chcą jej udzielić. Dotyczy 16 starszych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta, którym pomagają wybrane osoby z sąsiedztwa. Za co przez rok będą dostawały wynagrodzenie.

Realizowany przez dębicki MOPS projekt sąsiedzkiej pomocy obejmuje zarówno seniorów, którzy ze względu na wiek i choroby wymagają wsparcia. Jak i niepełnosprawnych. W sumie to 16 osób. Za poświęcony im czas i wykonaną pracę opiekunowie dostają wynagrodzenie. W przypadku seniorów opiekun powinien poświęcić im 60 godzin miesięcznie. Osobie niepełnosprawnej – 80 godzin. To wymogi formalne, bo w rzeczywistości nikt czasu nie liczy.

Małgorzata Socha, dyrektor MOPS w Dębicy – Wracamy do czegoś co zostało już nieco zapomniane – społecznej współodpowiedzialności, do słuchania co dzieje się u sąsiada, który jest samotny, więc może trzeba zapytać czy nie potrzebuje pomocy. My to formalizujemy ale bazujemy na tych pozytywnych emocjach, które wciąż są.

Sąsiedzka pomoc to ważne uzupełnienie innych form wsparcia oferowanych potrzebującym przez dębicki MOPS. Projekt realizowany będzie przez rok. Pół miliona złotych na ten cel pochodzi z funduszy unijnych.

Źródło: oprac. za rzeszow.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot.Shutterstock.

30 stycznia 2023