Centrum Praw Kobiet. Rząd pozbawił środków – wsparcie nadeszło z biznesu
Przemoc domowa

Centrum Praw Kobiet. Rząd pozbawił środków – wsparcie nadeszło z biznesu

Centrum Praw Kobiet od ponad 25 lat pomaga ofiarom przemocy w rodzinie, dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, a jego misją jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. 

Fundacja Centrum Praw Kobiet do niedawna realizowała swoje cele statutowe przede wszystkim w oparciu o środki pochodzące z dotacji przyznawanych ze źródeł publicznych. Niestety została ich pozbawiona, dlatego w tym roku firma PPG postanowiła ją wesprzeć.

CPK traktuje jako priorytet budowanie stabilności finansowej tak, by móc działać niezależnie od wielkości dotacji ze środków publicznych, czy zmian politycznych. Pieniądze przekazane przez firmę PPG, wesprą rozwój Obserwatorium ds. Kobietobójstwa, reaktywację pisma Centrum Praw Kobiet „Prawo i Płeć”, oraz dofinansowanie wydania poradników dla kobiet doświadczających przemocy. W planach jest również rozwijanie Akademii Mocy Kobiet. Wkrótce ma zostać uruchomiony Fundusz Kobiecy, który rozszerzy ofertę pomocową dla podopiecznych CPK znajdujących się w trudnej sytuacji. Prowadzone będą również działania popularyzujące Konwencję Stambulską i przeciwdziałające pomysłom jej wypowiedzenia.

Grant dla Fundacji w wysokości 65 tys. złotych został przekazany przez firmę PPG, globalnego dostawcę farb i powłok. „PPG, jako firma odpowiedzialna społecznie, od wielu lat przekazuje środki finansowe lokalnym organizacjom na całym świecie, koncentrując się na edukacji i zrównoważonym rozwoju społeczności, a także ma promowaniu równości i różnorodności” – mówi Grzegorz Koźmiński, menedżer do spraw komunikacji PPG.

***

PPG opracowuje i oferuje farby, powłoki oraz inne produkty już od ponad 135 lat. Główna siedziba PPG znajduje się w Pittsburghu, a oddziały są w 70 krajach na całym świecie. W 2020 roku firma zanotowała przychód netto w wysokości 13,8 mld USD. Wspiera klientów z branży budowlanej, konsumenckiej, przemysłowej, transportowej oraz z rynków pochodnych

źródło: oprac. na podstawie monkey.pl

9 marca 2021