Bezrobotność, News

Bezrobocie po-COVIDowe rośnie. Kryzys uderza w osoby młode

Po kryzysie epidemicznym wiele państw na świecie boryka się z problemem rosnącego bezrobocia. W Polsce odsetek bezrobotnych nie jest tak wysoki jak w innych krajach UE.

Badania stanu rynku pracy pokazują, że epidemia ta najmocniej dotknęła kraje południowej Europy, część Włoch, Hiszpanii i Francji. W porównaniu z tymi krajami i innymi krajami UE stopa bezrobocia w Polsce jest wyjątkowo niska. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo niewielkiej skali zjawiska liczba bezrobotnych w Polsce znacznie wzrosła. Znacząco zmieniła się również struktura bezrobocia.

Na przestrzeni ostatniego roku liczba młodych bezrobotnych – czyli osób poniżej 30 roku życia – zwiększyła się o dwa punkty procentowe. Natomiast o ponad dwa punkty procentowe spadł udział osób bezrobotnych w wieku 50+. To oznacza, że obecny kryzys w dużo większym stopniu dotyka ludzi młodych.

Taki trend obserwuje się również w innych krajach – między innymi na rynku amerykańskim. To osoby, które często zatrudnione są na umowy cywilnoprawne – nie mają więc okresu wypowiedzenia. Dlatego kryzys koronawirusa w większym stopniu uderzył w osoby młode, niż w osoby w wieku przedemerytalnym.

Opinia Andrzeja Kubisiaka, eksperta Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

– Niedawne odczyty GUS-u pokazywały, że bezrobocie w Polsce sięga 6,1 proc. Oznacza to wzrost w stosunku do wyników sprzed pandemii o około 0,7 punktu procentowego. Warto wziąć pod uwagę, że ten wzrost następuje w okresie wakacyjnym – a więc w czasie wzmożonego popytu na pracę sezonową. Zazwyczaj jest to okres stabilizacji bądź spadków poziomu bezrobocia. W tym roku odnotowujemy jednak jego wzrost. Nie powinno nas to dziwić, gdyż mamy do czynienia z pierwszą od dwudziestu lat recesją. Według naszej prognozy poziom PKB w Polsce spadnie w II kwartale o około 8 proc. Oznacza to, że nadal mogą pojawiać się najciemniejsze chmury na polskim rynku pracy. Trudności z rekrutacją są szczególnie widoczne zimą. Ponadto będzie to sytuacja, gdy firma będzie musiała wznowić działalność bez dodatkowego wsparcia i przerw w finansowaniu rządowym. Wtedy rynek pracy powie „sprawdzam”. Wszystko wskazuje na to, że stopa bezrobocia w Polsce znacznie wzrośnie w listopadzie i na początku grudnia. Wiele prognoz sugeruje, że nie powinno przekroczyć 8 proc W porównaniu z dwucyfrowymi odsetkami w niektórych krajach Unii będzie to średni wynik. Niepokoić powinna jednak zmiana jego struktury.

źródło:ceo.com.pl

26 sierpnia 2020