News

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r. To międzynarodowe święto upamiętnia osoby, które z powodu wojen, prześladowań i przemocy zmuszone zostały do opuszczenia swojego kraju.

Uchodźca to osoba, która zmuszona została do opuszczenia terenu, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności, najczęściej sytuacja ta związana jest z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.

Według Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.

Źródło: oprac. za slupsk.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 czerwca 2022