Seniorzy

Seniorzy

Port Gdynia wspiera seniorów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Od początku pandemii różne instytucje wspomagają służbę zdrowia i lokalną społeczność w walce z wirusem. Tak jest także w Gdyni. W tym mieście, dużą aktywność na tym polu przejawia Port Gdynia. Dzięki działaniom Portu Gdynia w pierwszej połowie roku został zakupiony sprzęt do szpitali i laboratoriów, m.in. respiratory czy analizatory do badań molekularnych w kierunku…

Seniorzy

W dobie pandemii. Widzialna Ręka Trójmiasto niesie pomoc potrzebującym

Widzialna Ręka Trójmiasto to grupa wolontariuszy, którzy od początku pandemii koronawirusa gotowi są nieść pomoc potrzebującym. Pomagają nie tylko w zrobieniu i dostarczeniu zakupów osobom starszym i tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą opuścić domu, ale też wspierają rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji czy pomagają w wyprowadzeniu psa. Jak podobne grupy w…

Seniorzy

Wrocław. Studenci z „Dach-u” pomagają seniorom

Początkowy plan był taki, by pomóc seniorom z jednej wrocławskiej parafii, mianowicie tej pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli. Inicjatywa ma jednak szansę na szerszy zasięg, bowiem wolontariusze nie wyznaczyli sztywno granic. Choć mają na uwadze własne ograniczenia, i nie mogą zagwarantować, iż będą w stanie pomóc każdemu, dołożą wszelkich starań, aby żadna prośba o wsparcie…

Seniorzy

Zawiercie. Mieszkania wspomagane dla seniorów

Mieszkania wspomagane w Zawierciu działają już od kilku miesięcy. Zakwaterowano w nich 12 seniorów, którym groziło wykluczenie społeczne. Związane to było z różnymi kwestiami, w tym np. problemami zdrowotnymi. Aktualnie nie ma już dostępnych wolnych mieszkań. Seniorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z mieszkaniem w tym miejscu, które naprawdę robi wrażenie i jest dostosowane do…

News, Seniorzy

Pandemia COVID-19 a zdrowie seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie pt. „Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii”. Seniorzy przede wszystkim podkreślali problem z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów, brak rzetelnych informacji na temat koronawirusa, a także poczucie osamotnienia. Pandemia koronawirusa drastycznie ograniczyła zakres standardowej opieki medycznej. W szczególności ucierpieli pacjenci wymagający opieki lekarzy specjalistów, co podkreśla 61,5…

News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Charytatywna Biżuteria Dignum. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Charytatywna Biżuteria Dignum to autorski projekt wykonany w Polsce i zrealizowany przez Fundację Dignum. Celem fundacji jest wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kolekcja została stworzona przez Mateusza Jóźwiaka, gemmologa i eksperta diamentów HRD (Wysokiej Rady Diamentów) oraz Międzynarodowego Instytutu Gemmologicznego IGI w Antwerpii, i Michała Barana, projektanta i konserwatora…

News, Seniorzy

„Aktywni plus” – rządowy program wsparcia seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje program wsparcia seniorów, który ma m.in. zwiększyć ich partycypację społeczną oraz przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały w sprawie wieloletniego (2021-2025) programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus”. Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest sekretarz stanu w MRPiPS…

News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Kielecka Caritas oddaje kolejne mieszkania chronione

Mieszkania chronione dla 34 osób powstały w Wiśniówce koło Kielc. Znajdują się w Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Osób Niepełnosprawnych i Seniorów, a uruchomiła je Caritas Diecezji Kieleckiej. Zamieszkają w nich osoby, które nie wymagają całodobowej opieki. Ośrodek oferuje pokoje jedno lub dwuosobowe. Pensjonariusze będą mieli tam wygodne i godziwe warunki do życia. Pracownik socjalny…

News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Bydgoszcz. Unijny projekt opieki nad seniorami i niepełnosprawnymi

Kilkuset starszych i niepełnosprawnych bydgoszczan otrzyma opiekę w ramach unijnego projektu. Realizuje go z władzami miasta Wyższa Szkoła Gospodarki i Fundacja PRO OMNIS. Wsparcie zostanie skierowane do 490 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Pomocą zostanie objętych także 110 opiekunów takich osób. W pierwszej kolejności przyjmowani będą chętni, których dochody…

News, Seniorzy

Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi

7 sierpnia obchodziliśmy święto osób, które związały swoje życie zawodowe z opieką nad seniorami. Jego oficjalna nazwa to Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Praca opiekuna osób starszych jest pełna wyzwań, wymaga zaangażowania oraz cierpliwości, które pozwalają dobrze zrozumieć indywidualne potrzeby podopiecznego. Wspieranie go w wykonywaniu codziennych czynności, troska o wzajemne relacje sprawiają, że dla…

1 7 8 9 10 11 13