Tag:zwiększenie dofinansowania

PFRON. Przeciwdziałamy skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.
News

PFRON. Przeciwdziałamy skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji. Kto może wnioskować o zwiększenie dofinansowania? Organizacje pozarządowe, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu: „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019); „Pokonamy bariery” (nr…