Tag:program przeciwdziałania ubóstwu

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
News, Wykluczenie społeczne

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”. Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego…