News

Aplikacja do zgłaszania incydentów przemocy w szkole – także w języku ukraińskim

Uczniowie i rodzice za pomocą aplikacji RESQL mogą zgłaszać nauczycielowi incydenty przemocy. Informacje przekazywane są anonimowo, a aplikacja została dostosowana do komunikacji w trzech językach. Narzędzie zostało opracowane przez psychologów, by zwalczać agresję w szkołach.

Z przemocą w szkole mierzy się co najmniej 1 na 3 uczniów w wieku 13-15 lat na całym świecie. W naszym kraju niemal połowa uczniów przyznaje, że doświadczyła przemocy rówieśniczej przynajmniej raz. By wspomóc walkę z agresją wśród młodzieży, grupa psychologów z Uniwersytetu SPWS pod kierownictwem dra Radosława Kaczana stworzyła aplikację RESQL, dzięki której uczniowie oraz rodzice mogą zgłosić incydent anonimowo. Każdy z nich może poinformować o sytuacji, w której był świadkiem lub ofiarą przemocy rówieśniczej – zarówno fizycznej, jak psychicznej. Zgłoszenie trafi do nauczyciela czy pedagoga oraz dyrektora placówki.

Eksperci rozszerzyli również aplikację tak, by była dostępna w trzech wersjach językowych. Skorzystać można z niej więc w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim.

„Wdrażając system RESQL, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom wynikającym z różnic kulturowych i odrębnych systemów edukacyjnych” – tłumaczy dr Małgorzata Wójcik, psycholożka, która uczestniczyła w pracach nad dostosowaniem polskiego narzędzia do komunikacji w języku ukraińskim i rosyjskim.

Aplikacja wyposażona jest również w materiały, które mają ułatwić reakcję na przemoc oraz podjęcie odpowiednich działań. Dla nauczycieli dostępne są także przygotowane przez specjalistów scenariusze lekcji na temat przemocy w szkole.

Źródło: oprac. za hellozdrowie.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

7 września 2022